Algemene Voorwaarden

Budget met Danie gevestigd te Amsterdam aan de Laarderhoogtweg 25, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80189075.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ ๐——๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

๐—ž๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜:ย degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Budget met Danie de opdracht geeft;
๐—ข๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐—ธ๐—ผ๐—บ๐˜€๐˜: de Budget met Danie Overeenkomst tussen de klant en Budget met Danie waarin staat dat Budget met Danie diensten levert aan de klant;
๐—ข๐—ฝ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต๐˜:ย  alle door Budget met Danie te leveren diensten aan de klant. Daaronder vallen ondersteuning, begeleiding en advies;
๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐˜:ย alle door Budget met Danie te leveren producten. Daaronder valt onder andere de Jaarplanner en Danie’s Cash Bag;
๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ท๐—ฒ๐—ป:ย Budget met Danie en de klant samen.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฎ ๐—ง๐—ผ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ๐˜‡๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐˜„๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten waarbij Budget met Danie partij is, tenzij door Budget met Danie uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
 • Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Budget met Danie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฏ ๐—”๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐—ธ๐—ผ๐—บ๐˜€๐˜

 • De overeenkomst is voor Budget met Danie bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door Budget met Danie.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฐ ๐——๐˜‚๐˜‚๐—ฟ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐—ธ๐—ผ๐—บ๐˜€๐˜

 • Tenzij in de Budget met Danie overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฑ ๐—จ๐—ถ๐˜๐˜ƒ๐—ผ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด

 • Budget met Danie neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren;
 • Budget met Danie bestaat uit 1 persoon en voert de opdracht alleen uit. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden zonder toezicht en/of leiding van de klant;
 • De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op locatie van Budget met Danie, tenzij anders is overeengekomen;
 • De klant verstrekt tijdig alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Budget met Danie;
 • Indien Budget met Danie middelen nodig heeft om de opdracht uit te kunnen voeren, zal Budget met Danie deze aanschaffen en als extra kosten in rekening brengen;
 • Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Budget met Danie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 • Budget met Danie meldt voorafgaand aan de klant wie de werkzaamheden namens haar uitvoert. De klant heeft niet het recht de vervanger te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฒ ๐—ช๐—ถ๐—ท๐˜‡๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐—ธ

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Budget met Danie de klant hiervan op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst;
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beรฏnvloed. Budget met Danie zal de klant hiervan op de hoogte stellen;
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiรซle gevolgen zal hebben, zal Budget met Danie de klant hierover van tevoren inlichten;
 • Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Budget met Danie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Budget met Danie proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen;
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Budget met Danie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿณ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ธ๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜

 • De klant werkt volledig mee aan het tot een goede oplossing brengen van zijn financiรซle situatie. Is de klant onwillig en werkt hij niet voldoende mee, dan is Budget met Danie vrij de opdracht terug te geven, met volledige verrekening van de gemaakte uren;
 • Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de klant zijn in artikel 5 genoemde verplichting niet nakomt zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant en is Budget met Danie bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿด ๐—”๐—ป๐—ป๐˜‚๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฒ๐—ป ๐˜„๐—ถ๐—ท๐˜‡๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฐ๐—ผ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต- ๐—ฏ๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜

 • Budget met Danie heeft het recht om zonder opgave van reden een coach- en/of begeleidingstraject te annuleren of een klant te weigeren;
 • De klant heeft het recht een coach- en/of begeleidingstraject te annuleren of wijzigen. Annulering en/of wijzigen door de klant van een coach- en/of begeleidingstraject kan tot 72 uur voor aanvang kosteloos geschieden;
 • Bij annulering of wijziging binnen 48 uur voor aanvang is de klant 50% van het bedrag verschuldigd;
 • Bij niet annulering of wijziging is de klant verplicht het totaalbedrag van een coach- begeleidingstraject te voldoen.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿต ๐—•๐—ฒรซ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐—ธ๐—ผ๐—บ๐˜€๐˜

 • Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van artikel 7:407 lid 1 BW. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen;
 • In geval van tussentijdse beรซindiging van de overeenkomst zal Budget met Danie de reeds gemaakte kosten in rekening brengen;
 • Indien de overeenkomst tussentijds eindigt, nadat klant het factuurbedrag heeft betaald, dan is/blijft de klant de volledige contractuele betaling verschuldigd, tenzij deze tussentijdse beรซindiging voor rekening en risico van Budget met Danie komt. In dat geval is de klant met terugwerkende kracht enkel een betaling verschuldigd over dat deel van de opdracht dat ook daadwerkelijk is uitgevoerd;
 • In geval van overmacht heeft Budget met Danie het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฌ ๐—ง๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ณ ๐—ฒ๐—ป ๐—ธ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป

 • Het tarief is in euroโ€™s uitgedrukt, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen bestaat dit uit een vooraf bepaald vast bedrag;
 • Het tarief is exclusief extra kosten, zoals reiskosten, tenzij anders aangegeven;
 • Van alle bijkomende kosten zal Budget met Danie tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de klant een opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de klant kunnen worden berekend;
 • Budget met Danie kan de klant verzoeken om de factuur voor de start van de opdracht te voldoen of een voorschot te betalen. Budget met Danie heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de klant de factuur of het voorschot aan haar heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld;
 • Budget met Danie behoudt het recht het tarief jaarlijks aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen. Budget met Danie zal de klant tijdig schriftelijk op de hoogte brengen van aanpassingen in het tarief.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿญ ๐—™๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด

 • Facturatie vindt plaats na ondertekening van de Budget met Danie Overeenkomst;
 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, door overschrijving naar een door Budget met Danie aan te wijzen bankrekening;
 • Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk;
 • Indien de klant het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is;
 • Budget met Danie zal de uitvoering van de opdracht direct opschorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de klant schadeplichtig kan worden;
 • De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vordering gelijk aan de wettelijke rente;
 • De vordering van Budget met Danie is direct opeisbaar in geval van faillissement, beslag, of curatele zijn de vorderingen van Budget met Danie en de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฎ ๐—œ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ผ๐—ธ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป

 • Budget met Danie is bevoegd de vordering uit handen te geven. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฏ ๐—ข๐—ป๐˜๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด

 • Budget met Danie is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 1. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is;
 2. De klant komt te overlijden;
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst;
 4. De overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Budget met Danie op de klant onmiddellijk opeisbaar;
 5. Budget met Danie de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Budget met Danie niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฐ ๐—”๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐˜๐—ฒ๐—ป ๐—ฒ๐—ป ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฒ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐˜€๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐˜๐—ฒ๐—ป

 • Beide partijen respecteren elkaars intellectuele eigendomsrechten; niet beperkt tot het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht. Partijen onthouden zich ervan hierop inbreuk te maken.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฑ ๐—”๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ

 • Budget met Danie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Budget met Danie;
 • Budget met Danie is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de klant mondelinge en/of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd;
 • Budget met Danie neemt geen verantwoordelijkheden voor de financiรซn van de klant. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen financiรซn;
 • Elke aansprakelijkheid van Budget met Danie voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฒ ๐—›๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐—ฒ๐—ฝ๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐˜

 • Zowel een consument als de klant kan de online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 1. Het product niet gebruikt is;
 2. De verzegeling nog intact is.
 • De bedenktijd van 14 dagen vangt aan zodra de bestelling is bevestigd aan de klant;
 • De klant en/of consument is verplicht om het product binnen 48 uur na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Budget met Danie;
 • De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant en/of consument.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿณ ๐—š๐—ฒ๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—บ๐—ต๐—ผ๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฒ๐—ต๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ

 • Budget met Danie houdt gedurende de looptijd en na beรซindiging van de overeenkomst informatie van de klant geheim;
 • Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de klant en betrokkenen;
 • Budget met Danie handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is;
 • De gegevens en informatie die de klant aan Budget met Danie verstrekt, zal Budget met Danie zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Budget met Danie zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is;
 • Budget met Danie mag de persoonsgegevens van de klant uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden of het afhandelen van een eventuele klacht;
 • De klant heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens;
 • De klant is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿด ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ธ๐—ถ๐—ฒ๐˜€

 • Bij het bezoeken van de website kan Budget met Danie informatie over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies;
 • De informatie die Budget met Danie verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿต ๐—ก๐—ถ๐—ฒ๐˜‚๐˜„๐˜€๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ณ

 • De klant kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief;
 • De nieuwsbrief houdt de klant per e-mail op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen;
 • De klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐—š๐—ถ๐—ณ๐˜๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ

 • De giftcard is uitsluitend te gebruiken voor alle diensten die op het moment van verzilvering worden aangeboden door Budget met Danie;
 • Verschillende giftcards van Budget met Danie kunnen gecombineerd worden voor de betaling van de af te nemen diensten; 
 • De giftcard is 2 jaar geldig vanaf de dag van uitgifte. Hierbij moeten alle afspraken waarvoor met de giftcard betaald wordt ingepland zijn voor de vervaldatum. Na de vervaldatum van de giftcard kan de bon niet meer worden gebruikt;
 • Giftcards of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld;
 • Indien het totaalbedrag van het afgenomen traject hoger is dan de waarde van de giftcard, dient het restbedrag bijbetaald te worden;
 • In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies (waaronder begrepen het, al dan niet per ongeluk, wissen van e-mails) van de giftcard vindt geen vergoeding plaats;
 • Het is niet toegestaan giftcards van Budget met Danie te wijzigen, vervalsen, aan te passen of anderszins aan te tasten;
 • Het is niet toegestaan giftcards van Budget met Danie op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciรซle doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐—ช๐—ถ๐—ท๐˜‡๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—”๐—น๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ ๐—ฉ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐˜„๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป

 • Budget met Danie heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen;
 • Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten;
 • Indien de klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฎ ๐—ง๐—ผ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐˜ ๐—ฒ๐—ป ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ป

 • Op elke opdracht tussen Budget met Danie en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 • Indien op enig moment wordt vastgesteld dat รฉรฉn of meer bepalingen uit deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan zal/zullen de betreffende bepaling(en) geacht worden te zijn overeen gekomen naar de geest ervan;
 • Geschillen tussen Budget met Danie en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
© Copyright 2024 Budget met Danie | Privacy Statement | Cookiebeleid | Algemene voorwaarden